Edese Uitdaging haalt in 2016 zonder een cent een omzet van ruimt 20.000 euro

De Edese Uitdaging legt verbinding tussen verenigingen, stichtingen en bedrijven in de gemeente Ede en daagt bedrijven uit om vragen van maatschappelijke organisaties op te lossen. Met als doel: door het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen, het leefklimaat van Ede te verbeteren. Stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor menskracht (handjes, creativiteit kennis en kunde) en materialen (spullen, ruimtes).

Via de spullenbank en cadeautjesbank kunnen maatschappelijke organisaties een keuze maken uit overtollige spullen van bedrijven zoals kantoorartikelen en kleine presentjes. In de matchgroep worden de uitgebreidere hulpvragen besproken.

Ook in 2015 lukte het weer een aantal hulpvragen in te vullen, met heel veel dank aan het Edese bedrijfsleven. Het gaat hierbij vaak om kleine zaken waarmee grote hulp verleend wordt. Zo kreeg een zorginstelling een videorecorder en een goede koelkast. Voor een voedselactie werden met een vrachtauto voedselpakketten bij supermarkten opgehaald en naar een opslagloods ter verdeling gebracht.

Voor de speelotheek wordt een banner ontworpen. Opslagruimte voor de spullen van een vakantiedorp is geregeld en een bouwbedrijf plaatste seniorentoiletten in een buurthuis. Er werd een shovel geregeld om het terrein voor een Jeu de Bouleclub te egaliseren. Vele minimassage-apparaatjes vonden via de cadeautjesbank hun weg naar vele maatschappelijke organisaties.

Natuurlijk lukt het ook weleens niet, bijvoorbeeld omdat de verzoeken buiten de doelstelling vallen. De Edese Uitdaging wijst aanvragen om financiële steun dan ook af. Ook een verzoek om 700 meter hekwerk was wat teveel van het goede en kon niet geregeld worden.

De gratis verkregen spullen worden voor afgifte getaxeerd op waarde. Als je daarbij de waarde van de geleverde diensten optelt, kom je op een omzet van ruim 20.000 euro, zonder een cent behaald.

In 2016 gaat de Edese Uitdaging weer met volle inzet verder. Heeft u als bedrijf spullen over of wilt u op andere manieren bijdragen? Kijk op www.edeseuitdaging.nl voor meer informatie. U maakt er talloze verenigingen of instellingen heel blij mee. Maatschappelijke organisaties kunnen via de site hun hulpvraag insturen. Doe dat voor 18 januari, want dan komt de matchgroep weer bij elkaar.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *