De Matchgroep bestaat uit een aantal mensen uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. De ‘oude rotten’ zijn directeuren, managers en seniormedewerkers met een groot netwerk. ‘Jonge talenten’ zijn over het algemeen jongere mensen uit het bedrijfsleven die het leuk vinden iets concreets tot stand te brengen. De “oude rotten” stellen hun netwerk beschikbaar om contacten te leggen met mogelijke bedrijven voor een aanvraag. De “jonge talenten” begeleiden de match concreet van begin tot eind. De Matchgroep stimuleert het Edese bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?
Aanvragen kunnen het hele jaar ingestuurd worden via de website. Uitgebreidere aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken in de matchgroepvergaderingen. Voor 2016 staan nog de volgende data gepland: 4 april, 20 juni en 24 oktober. Na acceptatie van de aanvraag gaat één jong talent en één oude rot aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match.